Stretnutie absolventov LF UK v Bratislave

2. 6. 2023, Aula Univerzity Komenského a Sheraton Bratislava Hotel, Bratislava

Informácie

Úvod

Srdečne Vás pozývame na Stretnutie absolventov LF UK v Bratislave, ktorí promovali na UK v roku 1983. Slávnostnú spomienkovú promóciu sme pripravili na pôde Univerzity Komenského dňa 2.6. 2023 o 11,00 hodine. Slávnostné stretnutie sa bude konať v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave za účasti rektora UK a dekana LFUK.

Stretneme sa v aule UK po 40-tich rokoch, všetci ste srdečne vítaní. Stretnutie bude pokračovať odpoludnia, slávnostným obedom v hoteli Sheraton.

Prosíme, aby ste sa zaregistrovali vopred, pokyny viď nižšie.

Dátum konania

2.6. 2023 o 11:00 hodine 
Spomienková  promócia  MUDr.  v Aule  Univerzity Komenského na Šafárikovom  námestí v Bratislave 

2. 6. 2023 o 14:00 hodine
slávnostný obed a priateľské  posedenie v priestoroch hotela Sheraton

Miesto konania

AULA Univerzita Komenského

Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Sheraton Bratislava Hotel

Pribinova 12, Bratislava

Program

Aula Univerzity Komenského

11:00Slávnostné stretnutie v Aule Univerzity Komenského za účasti rektora UK a dekana LFUK                     

Sheraton Bratislava Hotel

14:00
otvorenie a príhovor
14:10
neformálne stretnutie spojené s obedom a priateľským  posedením.

Vstupné
v cene lístka slávnostný obed

110,- €

NUTNÁ REGISTRÁCIA VOPRED NA www.absolventilfuk83.sk

Svoju účasť potvrďte do 17. 5. 2023 POZOR PREDĹŽENÉ DO 24. 5. 2023
Všetci  záujemci sa  musia  registrovať  na web stránke a vopred  uhradiť  lístok za slávnostný obed.

Názov účtu

Banka: Tatrabanka a.s., Bratislava
SWIFT: TATR SK BX
IBAN: SK20 1100 0000 0029 4007 4412
Číslo účtu: 2940074412/1100
Variabilný symbol: 2316
Konštantný symbol: 0558

Do správy pre prijímateľa uveďte meno účastníka

Kontakt na predaj lístkov 

Gabriela Šujanová

Progress CA, s.r.o.

mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

tel: 0918 622 533