Stretnutie absolventov LF UK v Bratislave

2. 6. 2023, Aula Univerzity Komenského a Sheraton Bratislava Hotel, Bratislava

KONTAKT

Progress CA, s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice
Gabriela Šujanová
Telefón: +421 918 622 533
Email: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Vážení  kolegovia, priatelia, absolventi MUDr.  bratislavskej LFUK, promócia 1983.

Dovoľujeme si Vás  srdečne  pozvať  na slávnostnú promóciu, ktorá sa  bude  konať  pri  40. - tom výročí  ukončenia  štúdia  medicíny na LF UK v Bratislave. Slávnostné stretnutie sa bude  konať  v Aule  Univerzity Komenského na  Šafárikovom  námestí  v Bratislave  v piatok dňa 2. júna 2023  o 11,00 hodine  za účasti  rektora UK  a dekana  LFUK.

Nasledovať  bude  slávnostný  obed  v hoteli Sheraton na nábreží  Dunaja  o 14,00  hodine.  Náklady  na cestu, stravu a nápoje  si hradí  každý účastník  sám. Prosíme , aby sa každý účastník  vopred  zaregistroval cez portál  agentúry  PROGRESS , ktorá nám bude  pomáhať s organizáciou  celého podujatia.  Náklady  na obed treba uhradiť  vopred  prevodom alebo faktúrou, bližšie  pokyny Vám na vašu  adresu  priamo pošle   Progress.

Tešíme sa na  Vašu  účasť  a spoločné  stretnutie  v Bratislave 2. júna 2023 .

Ďakujeme  s pozdravom,

Juraj Payer,  Viera Štvrtinová, Roman Záhorec, Mária Bucová

Registrácia je uzavretá